Ing.Džavoronok Karol

Vybavovanie tuzemských klientov +

+421911051807


Slovakia, Czech Republic and Poland

Ján Kralčiak

Vybavovanie nemecky hovoriacich klientov

+421911051295


Germany, Austria, Switzerland

Karol Džavoronok jr.

Vybavovanie anglicky hovoriacich klientov

+421902755005


English speaking clients