Ing.Džavoronok Karol

Vybavovanie tuzemských klientov +

+421911051807


Slovensko, Čechy a Poľsko

Ján Kralčiak

Vybavovanie nemecky hovoriacich klientov

+421911051295


Nemecko, Rakúsko, Švajčiarsko

Karol Džavoronok jr.

Vybavovanie anglicky hovoriacich klientov

+421902755005


Anglicky hovoriaci klienti