Najbežnejším spôsobom uskladnenia elektrickej energie zo slnka je uskladnenie do batérií, ale aj pri tomto procese potrebujeme prídavné elektronické zariadenia a samotná využiteľnosť má svoje hranice. A kde sa dá elektrická energia ešte uskladniť bez veľkých investícií? Do vody. Do nádoby ohrievača vody. Ponúkame a dodávame ohrievače vody, ktoré na ohrev používajú elektrickú energiu z fotovoltaických panelov. Vyrobená elektrická energia z fotovoltaických panelov sa dá použiť okrem ohrevu vody aj pre kúrenie. Ak sa v zásobníku vody zohreje voda na nastavenú teplotu, elektrina sa presunie do druhého zásobníka alebo z vykurovacieho systému do zásobníka, čím sa rovnomerne rozdelí produkcia elektriny z fotovoltaických panelov. Systémy kúrenia a ohrevu vody Logitex komunikujú medzi sebou automaticky, bez potreby ďalšieho elektronického riadenia. Fotovoltaické kúrenie je možné využiť pre elektrické výhrevné systémy alebo pre kvapalinové systémy vykurovania. V momente ak nie je potrebné vyrábanú energiu na kúrenie ani na ohrev vody jej výroba môže byť presmerovaná na priamu spotrebu v spotrebičoch poprípade dobíjanie batérií ap.

 
 

S našimi riešeniami v zime kúrite v lete chladíte