elektroinstalacne prace zamok pezinok
Hlavné činnosti:

  • Osádzame žľaby pre káblové vedenia, frézujeme drážky a vykružujeme otvory pre elektroinštalácie
  • Ukladáme káble a prívody do žlabov a rozvodných skríň
  • Inštalujeme kabeláže v priestoroch podľa projektovej dokumentácie
  • Odstraňujeme staré a nevhodné elektroinštalácie
  • Montujeme rozvádzače NN napätia
  • Montujeme prvky zásuvkových obvodov, svetelných obvodov a rozvodov fotovoltaických systémov
  • Montujeme komponenty pre počítačové siete, EPS, Alarmy, Kamerové systémy, TV rozvody, MaR
  • Montujeme bleskozvody a ochrany pred účinkami bleskov
  • Pripájame elektrospotrebiče
  • Prevádzame servis a inštalácie pouličných osvetlení

 
 

Našim cieľom je poskytnúť kvalitné a profesionálne služby pre investorov i stavebníkov. Vieme zabezpečiť aj komplexné dodávky elektroinštalačných materiálov pre montáž povrchovej aj podpovrchovej inštalácie.