Typy inštalovaných FVE

 
 
Fotovoltaické elektrárne (FVE) aplikujeme ako GridFree (priama spotreba elektrickej energie), alebo OffGrid (ostrovné elektrárne pre priamu spotrebu a uloženie energie pre neskoršiu spotrebu).
 
 
 
 

Čo Vám môžeme ponúknuť


1. Základné školenie

Školenie je určené pre záujmcov, ktorí majú potrebu dozvedieť sa viac o Fotovoltaike, ako funguje, z čoho sa skladá, kde všade sa dá aplikovať, ap ...

Základné školenie o fotovoltaike odporúčame absolhovať všetkým ktorý uvažujú Vážne si FVE zadovážiť. Jednak preto, aby Vás niekto nemohol klamať pri obstarávaní, aby ste vedeli z čoho a akých komponentov je zostavená FVE a vedeli sa o ňu náležite starať.


2. Pokročilé školenie

Pokročilé školenie nadväzuje na základné školenie, kde si budete vedieť sami správne navrhnúť FVE

Projekciu

Na to aby správne fungovala FVE a aby jej návratnosť a efektívnosť bola čo najlepšia potrebujete mať správne vypracovaný projekt. Ten zohľadňuje všetky aspekty použitia, inštalácie, výberu komponentov, zvyklostí i energetickej bilancie.

Montáž

Realizujeme a zabezpečujeme výstavbu fotovoltaických elektrární. Realizácia obsahuje všetky náležité posudky a dokumentáciu vrátane návodov na obsluhu a starostlivosti o fotovoltaickú elektráreň.

Revízie

Poskytujeme revízie nových, ale aj existujúcich Fotovoltaických systémov vrátane periodických kontról a odborných skúšok.

Servis a kontroly

Okrem samozrejmého zabezpečovania záručného a pozáručného servisu všetkých komponentov FVE, prevádzame aj pravidelnú kontrolu celého systému fotovoltaiky s kontrolu panelov termo kamerou a kontrolu pevnosti konštrukcie nesúcej fotovoltaické panely, kontrolu parametrov jednotlivých prvkov fotovoltaickej elektrárne a kabeláže.

Čistenie

Každá Fotovoltaická elektráreň potrebuje raz za čas čistenie fotovoltaických panelov na odstránenie nečistôt, usadenín ktoré môžu tiež súvisieť aj s umiestnením v určitých lokalitách napr. polí kde sa pestujú rôzne plodiny a z ktorých sa vie peľ vplyvom vetra usadiť na paneloch a znížiť celkovú efektivitu elektrárne. Takéto čistenie by sa nemalo realizovať amatérsky nakoľko môže dôjsť k znehodnoteniu panelov stratou ich výkonnosti.

 
 

Návrh FVE

 
 

Návrh FVE je doslova alchýmia. Aby bola FVE efektívna a jej návratnosť čo najkratšia treba zohľadňovať veľmi veľa kritérií.
Aj keby sme mali dve rovnaké rodiny s rovnakými typmi FVE rovnakými rodinnými domami v tej istej lokalite nikdy nebude rovnaké využívanie, efektívnosť a návratnosť rovnaká. Prečo je to tak? Odpoveď je vo zvyklostiach jednotlivých členov rodiny čo je tiež jeden z parametrov, ktorý treba zohľadniť, alebo presvedčiť členov rodín k zmene zvyklostí v súvislosti s používaním zariadení závislých na elektrickej energie. napr. pranie cez deň, alebo v noci.

 
 

Prečo kombinovať typy FVP

Vzhľadom k rôznorodosti členenia terénu a rozdielnych svetelných podmienok na Slovensku je vhodné kombinovať FVP. Nie je možné sa spoliehať na jeden typ panelov pokiaľ má byť riešenie FVE efektívne s najkratšou dobou návratnosti. Niečo sú uvádzané priemerné ročné získy energie z 1m2 plochy FVP, ale určite sú dôležité i doby slnečných dní, dní bez slnka a zisk energie v zimných mesiacoch.
 
 

Používané fotovoltaické panely