Ing.Džavoronok Karol

Vybavovanie tuzemských klientov +

+421911051807


Slovensko, Čechy a Poľsko

Karol Džavoronok jr.

Vybavovanie anglicky hovoriacich klientov

+421902755005


Anglicky hovoriaci klienti