Kúrenie a ohrev vody fotovoltaikou

Fotovoltaické kúrenie

Najbežnejším spôsobom uskladnenia elektrickej energie zo slnka je uskladnenie do batérií, ale aj pri tomto procese potrebujeme prídavné elektronické zariadenia a samotná využiteľnosť má svoje hranice. A kde sa dá elektrická energia ešte uskladniť bez veľkých investícií? No predsa do vody. Do nádoby ohrievača vody. Ponúkame a dodávame ohrievače vody, ktoré na ohrev používajú elektrickú energiu z fotovoltaických panelov. Riešením je regulácia tepelných ochranných prvkov i napriek tomu, že vyrobený jednosmerný prúd je priamo napojený na výhrevnú špirálu. Jednoduché a účinné.

Patentované ovládanie jednosmerného prúdu (DC), ktoré používa Logitex, sa dá použiť okrem ohrevu vody aj pre kúrenie, ktoré je pripojené ku zdroju z fotovoltaických panelov. Absolútnou svetovou dominanciou systému Logitex je automatický presun jednosmerného prúdu medzi výrobkami, ktoré sú napojené na zdroj jednosmerného prúdu (DC). Ak sa v zásobníku vody zohreje voda na nastavenú teplotu, elektrinu (DC) presunie do druhého zásobníka alebo z vykurovacieho systému do zásobníka, čím sa rovnomerne rozdelí celodenná produkcia elektriny z fotovoltaických panelov. Systémy kúrenia a ohrevu vody Logitex komunikujú medzi sebou automaticky, bez potreby ďalšieho elektronického riadenia. Fotovoltaické kúrenie je možné využiť pre elektrické výhrevné systémy alebo pre kvapalinové systémy vykurovania.

Príklady riešenia kúrenia a ohrevu fotovoltaikou