Z doterajších našich skúseností a praxe je ešte stále veľa ľudí, ktorí pracujú na pozíciách kde by mali mať nie len základné znalosti ale aj zručnosti v danom odbore no skutočnosť je iná, poprípade si chú zvýšiť svoju odbornosť a preto sme sa rozhodli daným osobám pomôcť dosiahnuť väčšiu profesionalitu formou odborných praktických školení.

 
 
 

Rozdelenie školení a obsah

 
 
školenia aplikovaná fotovoltaika

Školenie - Aplikovaná fotovoltaika

a) Časť 1 – Možnosti a spôsoby aplikovanej fotovoltaiky
- Úvod do aplikovanej fotovoltaiky
- Možnosti aplikovanej fotovoltaiky
- Systémy LOGITEX a KERBEROS
Typy jednotiek a spôsoby zapojenia
   2. Kúrenie a ohrev vody
   3. Hybridná klimatizácia
   4. Tepelné čerpadlá
Príklady riešenia
   1. Rodinné domy a byty
   2. Paneláky a obytné domy
   3. Penzióny a hotely
   4. Veľké haly a objekty
- Systém Gridfree pre znižovanie nákladov na el. energiu

b) Časť 2 – Praktické ukážky a nastavenia systémov
- Zapájanie a nastavovanie systémov LOGITEX
- Zapájanie a nastavovanie systémov KERBEROS
- Servis a údržba systémov
školenie elektrickej spôsobilosti elektrikárov

Školenie elektrikárov - §21, §22, §23

a) Časť 1 - ( 0 - 2 hod. a 15 min)
• História STN 33 2000-4-41
• Rozdiely medzi systémom TN-C a TN-S z hľadiska bezpečnosti
• Ochranné opatrenia
• Rozdelenie spotrebičov podľa triedy ochrany
• Ochranné opatrenia na všeobecné použitie
• Podrobné vysvetlenie ochrany samočinným odpojením napájania
• Rozdiely v maximálnom čase odpojenia upravené novou STN 33 2000-4-41: marec 2019
• Princíp prúdového chrániča - vysvetlenie
• Použitie prúdového chrániča s rozdielovým prúdom 30 mA
• Princíp oblúkovej ochrany AFDD ( Arc Fault Detection Device )

b) Časť 2 - ( od 1 hod a 15 min )
• Ochrana pred zásahom bleskom
• STN EN 62305-1 - všeobecné princípy
• STN EN 62305-2 – Riadenie rizika
• STN EN 62305-3 – Ochrana stavieb a ohrozenie rizika
• STN EN 62305-4 – Elektrické a elektronické systémy v stavbách
• Rozdelenie objektov do LPL a LPS
• Koncept ochranných zón
• Rozdelenie nábojov v mrakoch a vznik výboja
• Návrhy zachytávacej sústavy rôznymi metódami
• Praktické príklady umiestnenia zvodov pri zatepľovaní a chyby
• Dostatočná vzdialenosť - vysvetlenie
• Vysvetlenie zásady vyrovnania potenciálov v objekte
• Koordinácia prepäťových ochrán a impulzné výdržné napätia
• Kaskádová ochrana pomocou SPD – zvodiče typu T1, T2, T3
školenie pre elektroinštalatérov

Školenie elektroinštalatérov

a) Časť 1 – Teoretické znalosti pre inštalácie
- Základné náradie pre elektroinštalatérov
- Dimenzovanie a označenie vodičov pre rôzne druhy inštalácií
- Schématické značky základných prvkov elektroinštalácií
- Vypínače (typy a možnosti zapojenia a prepojenia)
- Poistky, ističe, ich charakteristiky, typy, výpočet a princíp činnosti
- Prúdové chrániče princíp činnosti, druhy spôsoby zapojenia
- Stykače a impulzné relé ovládacie obvody, rozdiely, princípy činnosti (osvetlenie, spúšťanie motorov)
- Svetelné obvody žiarovkové, led a spôsob ich ovládania
- HDO princíp a spôsob zapojenia
- Základné merania elektroinštalácií
- Vychytávky z prostredia elektroinštalácií

b) Časť 2 – Praktické zapájanie obvodov
- Ovládanie svetiel vypínačmi podľa schémy
- Zapojenie prúdových chráničov podľa schémy
- Zapojenie obvodov so stykačmi podľa schémy
- Zapojenie rozvádzača podľa schémy - Inštalácia svetiel, krabíc pre vypínače, zásuvky ap. do rôznych materiálov
 
 
 

!!! Záujem o školenie píšte na skolenie@kasyco.sk !!!